Algemene voorwaarden

 1. Door het verzenden van het inschrijfformulier en/of het betalen van de aanbetaling verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na inschrijving plaats te vinden. De rest van het bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 6 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Yoga&Trail het recht de reservering te laten vervallen.
 3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 6 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.
 4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 5. Yoga&Trail heeft het recht een cursus of retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Yoga&Trail heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Yoga&Trail zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retreats.
 2. Deelname aan een cursus of retreat is geheel op eigen risico. Yoga&Trail is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Yoga&Trail. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie. 

MEDISCHE DISCLAIMERS

 1. De yoga- en trailactiviteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 2. Meld voorafgaande aan de yogales of trail altijd aan de docent of je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

 HUISREGELS

 1. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Yoga&Trail is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 2. Yoga&Trail heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens het retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis.

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

AAN DE SLAG sport

Contact Marieke 06-24313174

KvK-nummer 68937776