Algemene voorwaarden Aan de Slag sport

 

Een Aan de Slag sport training en/of een Aan de Slag sport Yoga/Pilates les geschiedt geheel op eigen risico. Aan de Slag sport is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die je als deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Aan de Slag sport niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Aan de Slag sport georganiseerde activiteiten.

 

Als deelnemer dien je zelf in te schatten of je geschikt bent voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten, onder- of overgewicht hebt of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je aan om voor het sporten bij Aan de Slag eerst advies in te winnen bij een arts.

Bij verkoudheids- en/of griepklachten geldt blijf thuis. Kom pas weer trainen als je vrij van klachten bent. Doe dit voor jezelf maar ook voor de anderen.

 

Na ondertekening ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

 

Deelnemer:

 

Datum:

 

Handtekening

 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

AAN DE SLAG sport

Contact Marieke 06-24313174

KvK-nummer 68937776